O spółce


Celem spółki jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie obsługi nowoczesnych usług płatności online. Działalność Dotpay S.A. opiera się na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu i zarządzaniu innowacyjnymi płatnościami internetowymi, bezpieczeństwie oferowanych rozwiązań, potwierdzonym przez międzynarodowe organizacje płatnicze oraz unikatowej wiedzy eksperckiej. Zdefiniowane wyżej cele Spółka Akcyjna Dotpay realizuje za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Dotpay.pl.

Dnia 29 września 2008 roku Dotpay S.A. otrzymała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń jako Agent Rozliczeniowy w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). Działalność Dotpay S.A. jako Agenta Rozliczeniowego podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Dnia 3 września 2013 roku Dotpay S.A. otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego nr IP14/2013 na oferowanie usług płatniczych jako Instytucja Płatnicza w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.). Działalność Dotpay SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Dotpay Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sad Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790. Spółka posiada NIP 634-26-61-860, NIP europejski PL 6342661860, REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 złotych, wpłacony w całości.

Jedynym akcjonariuszem Dotpay S.A. jest Eurokoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.